RV Nábytek

Přihlášení Registrace 0 0Kč
Při nákupu zboží nad 30 000,- Kč máte dopravné a balné zadarmo

Reklamační podmínky

Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.

Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový-- vady odstranitelné. Spotřebitel má také právo na odstoupení od smlouvy v případech, které stanoví zákon. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka se nevztahuje na nesprávné používání výrobku, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným sestavením,, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami.. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním tj.vlhkost a silné sluneční záření Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) nejpozději do 30-ti dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


Reklamace musí obsahovat:

  • název reklamovaného zboží
  • konkrétní popis závady
  • reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část
  • doklad o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi
  • doporučujeme též přiložit záruční list
  • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email)

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti bude reklamace s největší pravděpodobností vyřízena jejím zamítnutím, pokud kupující dodatečně nebude schopen napravit potřebné informace a doklady, které umožní reklamaci úspěšně vyřídit.

Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady.


Reklamaci zasílejte na:

RV-Nábytek
Dělnická 1388/97a,

Prostřední Suchá,

Havířov,

73564

e-mail: rv-nabytek@seznam.cz

telefon: 00420 773 036 670 

RV-Nábytek. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující může přednostně uplatňovat zajištění opravu přímo v nejbližší prodejně firmy RV-nábytek.V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.. Pokud je zjištěno kupujícím při dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, doporučujeme takové zboží odmítnout převzít, nebo vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Není-li kupující spotřebitel je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve - bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebiteli je ve vlastním zájmu doporučen obdobný postup s ohledem na fakt, že při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.

Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

Novinky

Nepřehlédněte

RV Nábytek

Havířov

Dělnická 1388/97a
Prostřední Suchá
735 64 Havířov

Tel.: +420 773 036 670
© 2024 - RV Nábytek
webdesign by web-evolution